Mein Külünk: Millî devlet idealizmini yakalamak – @mkulunk

DÜNYADA büyük bir dalga var. Bilindik anlamda millete ait bir devlet, milletten herhangi bir bireyin güvenliği ve özgürlüğü için mevcudiyet gösterir niteliktedir. Ancak bu tarife rağmen, herhangi bir ülkenin sınırları içinde yer alan her bir farklılığın varlığına teminat olan “millî devlet” kavramının karşı karşıya kaldığı en ciddî tehdit sürecindeyiz. Bu tehdidin adı “bin devletli” değil, “bin…